شیشه ضد گلوله ( تعریف، قیمت، تنوع)

شیشه ضد گلوله یا زره شفاف یا به عبارت د درست تر شیشه مقاوم در برابر عبور گلوله شلیک شده ، ماده ای بسیار قدرتمند و شفاف می باشد که در بر...

ادامه مطالعه